Traplift kopen

Subsidies

Een traplift is voor veel mensen onontbeerlijk om zelfstandig te kunnen wonen, daarom maak je in veel gevallen aanspraak op een subsidie bij de aankoop van je traplift. In het overzicht hieronder ontdek je wie recht heeft op die subsidies en bij welke instantie je terecht kan voor de aanvraag van een tussenkomst.

Ben je jonger dan 65 jaar? Dan kan je een subsidie tot €8400 ontvangen.

Een subsidie voor een traplift kan je verkrijgen via het VAPH, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Deze overheidsinstantie staat onder meer in voor het uitreiken van subsidies voor hulpmiddelen en woningaanpassingen. Om aanspraak te maken op een tussenkomst van het VAPH, moet je vóór je 65ste een dossiernummer aanvragen. Na je 65ste kan je met datzelfde nummer ook nog een aanvraag tot subsidie indienen.

De vergoeding voor de aankoop van een traplift bedraagt maximaal €8399,71. Het VAPH komt ook tussen in het jaarlijkse onderhoud en eventuele reparaties achteraf. Het is goed om te weten dat Strobbe Mobility Solutions nauw samenwerkt met het VAPH, eenmaal je dossier is goedgekeurd verloopt alle facturatie rechtstreeks via hen.

Ben je ouder dan 65 jaar en heb je geen dossiernummer bij het VAPH? Dan kan je een subsidie tot €1250 krijgen.

Als je ouder bent dan 65, maak je aan de hand van de Vlaamse aanpassingspremie ook aanspraak op een vergoeding voor je traplift. De overheid betaalt met deze maatregel de helft van het aankoopbedrag van je traplift terug, met een maximum van €1250 euro.

Daar zijn wel enkele bijkomende voorwaarden aan verbonden:

  • Op het moment van aanvraag mag je geen andere woning in je eigendom hebben.
  • Je inkomen mag niet hoger zijn dan:
  • €32.980 euro voor een alleenstaande
  • €46.170 euro voor een 65-plusser met één persoon ten laste (+ €3700 per bijkomende persoon ten laste)
  • €46.170 euro voor koppels (+ €3700 per bijkomende persoon ten laste)


De totaalkosten van de aanpassingswerken moeten minstens €1200 inclusief btw bedragen.
Je kan de aanvraag voor de subsidie van je traplift indienen als de werken zijn uitgevoerd, de facturen kan je maximaal 2 jaar na factuurdatum indienen. Wonen-Vlaanderen behoudt het recht om drie maanden de tijd te nemen voor een beslissing.

Bijkomende tussenkomsten

Naast een subsidie op Vlaams niveau, maak je ook op gemeentelijk niveau kans op een tussenkomst bij het aanschaffen van een traplift. De tussenkomsten verschillen sterk van gemeente tot gemeente. Via de premiezoeker kan je nagaan of jouw gemeente tussenkomt in de aankoop van een traplift en hoeveel de premie precies bedraagt.

Wil je meer informatie over subsidies of onze diensten?